ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN SẢN XUẤT MỲ ( hợp đông 01 năm)

Đơn hàng : Chế biến sản xuất mỳ.
Thời hạn hợp đồng: 01 năm
Công việc cụ thể: Chế biến sản xuất mỳ (Mỳ Udon. Ramen,Soba...)
Số lượng tham gia thi tuyển: 09 NỮ.
Độ tuổi: 19 - 28 tuổi
Trình độ: tốt nghiệp cấp 3 trở lên, 
Tình trạng hôn nhân: không yêu cầu
Yêu cầu đặc biệt: Thị lực tốt,( không cận, loạn,mù màu)
Hình thức tuyển dụng: PV trực tiếp
Lương thực lĩnh: 93.946 yên. 
Ngày thi tuyển: 10/9/2017
Xuất cảnh tháng 4/2018